Projektim, Zbatim dhe Modernizim Interiori

Zyra dhe stafi ynë projektues janë tëi gatshëm të zhvillojnë dokumentacionin projektues, si dhe përgatitjet e investimeve për nevojat e përmirësimit dhe modernizimit të mjediseve tuaja të banimit e të punës. Ne projektojmë për ristrukturimin dhe modernizimin e qendrave rezidenciale, komerciale, tregëtare, ekonomike dhe industriale. Ne gjithashtu, kemi projekte të gatshme të ndërtesave tip të banimit. Qëllimi ynë është të përmbushim të gjitha pritjet e konsumatorëve tanë përmes realizimit profesional, në kohë dhe të plotë të porosive.