Projektim, Zbatim, Ristrukturim

Ne duam së pari të njohim dhe kënaqim kërkesat tuaja e më tej të punojmë së bashku për të siguruar më të mirën, koston më të leverdisshme si zgjidhje për nevojën tuaj.

Nëse dëshironi që ambjenti i biznesit tuaj, shtëpia apo institucioni të rikonstruktohet për të qenë sa më bashkëkohor e funksional, “Kevin Construction” është zgjedhja e duhur.

  • Rikonstruksioni i vendit të orkestrës ne Akademine e Arteve
  • Shërbimi i mirëmbajtjes së objekteve ndërtimore ne Akademine e Arteve
  • Rikonstruksioni i nyjeve hidra-sanitare ne Akademine e Arteve
  • Rikonstruksioni i Zyrave të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekut
  • Rikonstruksioni i Zyrave qendrore te Postes Shqiptare
  • Rikonstruksioni i Salles Plenare te Kuvendit te Shqiperise