Ndertim rruge, kanalizime, ujesjellesa

Zhvillimi infrastrukturor, sistemi rregullimit, dokumentat e pronësise, materialet cilësore ndërtimi, dizenjimi më i mirë dhe mjeshtëria, janë thjesht disa nga elementët, që një ndërtues duhet të jetë i aftë për ti kombinuar në mënyrë të suksesshme, për të realizuar një projekt ndërtimi të suksesshëm.

Ne i kemi te gjitha dhe per kete jemi certifikuar me ISO 9001:2008. Ne ofrojme ndërtim, rindertim dhe mirmbajtje rrugësh, ndërtim, rindertim dhe mirembajtje ujësjellësash, ndertim dhe rindertim urash, shërbime permiresimi etj …

“Kevin Construction” ka njohurinë, stafin dhe përvojën për t’u ofruar klientëve cilësi të lartë jetese dhe ambjente biznesi sikurse Shqipëria vazhdon të rritet e të përparojë.”