Kevin Construction sh.p.k

ISO 9001:2008
IT-64364

1 2 3 4

Lajmerime:

Përshkrimi

Kompania "Kevin Construction" sh.p.k kërkon të punesojë një Inxhinier Ndërtimi për zbatimin e projekteve të kompanisë. Kandidati duhet të plotesojë kriteret e mëposhtëme:

Detyrat / Pergjegjësitë

Të jetë i aftë për të drejtuar punën, i komunikueshëm dhe i mirëorganizuar për të punuar në grup.

Më tepër...
Ju jeni në: Home

Projektim, Zbatim dhe Modernizim Interiori

imageZyra dhe stafi ynë projektues janë tëi gatshëm të zhvillojnë dokumentacionin projektues, si dhe përgatitjet e investimeve për nevojat e përmirësimit dhe modernizimit të mjediseve tuaja të banimit e të punës. Ne projektojmë për ristrukturimin dhe modernizimin e qendrave rezidenciale, komerciale, tregëtare, ekonomike dhe industriale. Ne gjithashtu, kemi projekte të gatshme të ndërtesave tip të banimit. Qëllimi ynë është të përmbushim të gjitha pritjet e konsumatorëve tanë përmes realizimit profesional, në kohë dhe të plotë të porosive.