Shoqëria “Kevin Construction” e ka filluar aktivitetin e vet në vitin 2007 dhe operon në fusha të rëndësishme si ndërtim, rikonstruksion dhe infrastrukturë.

Misioni ynë, është të realizojmë pafundësi projekt-konstruksionesh cilësore, që iu sigurojnë klientëve tanë bukuri, efikasitet dhe kosto të leverdisëshme për vendbanime, hapsira biznesi, si dhe lehtësira publike si spitale e shkolla. me ndershmëri, integritet dhe mbi të gjitha me kompetencë profesionale.

“Kevin” Construction është krenar se nuk ndërton vetëm për të sotmen, por sidomos për te ardhmen.
Gjatë aktivitetit të saj “Kevin” Construksion ka realizuar me sukses rikonstruktimin e disa Institucioneve Shtetërore si:

Akademia e Arteve:

  • Rikonstruksioni i vendit të orkestrës
  • Shërbimi i mirëmbajtjes së objekteve ndërtimore
  • Rikonstruksioni i nyjeve hidro-sanitare

SectAutoriteti Shëndetësor Rajonal, Tiranë:

Rikonstruksioni i Zyrave të Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekut

Universiteti i Tiranës:

Ndërtimi i Godinës së Re të Fakultetit të Infermierisë

Kuvendi i Shqiperisë

Rikonstruksimi i plotë ndërtimor, infrastrukturor dhe elektronik i sallës Plenare të Kuvendit të Shqipërisë

Godina "Qender biznesi dhe rezidenciale" pranë "Urës së Tabakëve", në Tiranë

Godina “Qender biznesi dhe rezidenciale” pranë “Urës së Tabakëve”, në Tiranë

Universiteti Politeknik, Tiranë

Godina e re e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit.