Miresevini ne 'Kevin Construction'

“Kevin Construksion” e filloi aktivitetin e vet në vitin 2007 dhe tani po operon në fusha të rëndësishme si ndërtim, rikonstruksion dhe infrastrukturë. Ne vitin 2009, Kompania jone u certifikua me standardin ISO 9001:2008

Misioni ynë, është të realizojë projekt-konstruksione cilësore, që garantojne bukuri, efikasitet dhe kosto të leverdisëshme për vendbanime, hapsira biznesi, lehtësira publike si spitale, shkolla…

Profili

Profili ynë: Ndërtim, Rikonstruktim, Infrastrukturë, Mirëmbajtje …

Me teper

Historia

Shoqëria “Kevin Construction” e filloi aktivitetin e vet në vitin 2007…

Me teper

Projekte

Stil i veçante i të projektuarit ne pershtatje me kulturën ndertimore te vendit tone…

Me teper

Çfare ofrojme?

Projektim dhe Zbatim

Ne po ndërtojmë ambjente banimi, pune e shërbimi të bukura, funksionale e moderne, të plotësuara me të gjitha pais…

Ndertim rruge, kanalizime, ujesjellesa

Zhvillimi infrastrukturor, sistemi rregullimit, dokumentat e pronësise, materialet cilësore ndërtimi, dizenj…

Projektim, Zbatim, Ristrukturim

Ne duam së pari të njohim dhe kënaqim kërkesat tuaja e më tej të punojmë së bashku për të siguruar më të mirën

Projektim, Zbatim dhe Modernizim Interiori

Zyra dhe stafi ynë projektues janë tëi gatshëm të zhvillojnë dokumentacionin projektues, si dhe përgatitjet e inve…